Coberta de cabana agrícola

Injecció de fonamentació i cos de presa a la presa de Mariolo

Injecció de fonamentació i cos de presa a la presa de Mariolo

La presa de Mariolo és una presa per gravetat per a un ús d'infraestructura hidroelèctrica. Construïda l'any 1926, la seva cota de coronació és de 2.300m i té una alçada de 16m des de la seva fonamentació. Per tal de realitzar els treballs que estaven projectats pels paraments i cos de la presa, es va considerar que el mitjà més ràpid i econòmic per tal d'accedir i transportar materials i personal a l'obra era l'helicòpter, donat que no existeixen accessos rodats fins a la presa de Mariolo. Donades les característiques i la ubicació especial de l'obra, es va organitzar un sistema de treball la més òptima possible, que permetia aprofitar al màxim les hores de llum diürnes donat que tots els treballadors pernoctaven a l'obra.

Com a treballs principals realitzats en aquest projecte, es van executar una pantalla de trepants des de la coronació de la presa, en separació de 2m per evitar que es comuniquessin entre ells. Es va utilitzar un equip de perforació lleuger i després de verificar l'estat de les discontinuïtats es va realitzar la injecció amb "lechada" de ciment fins al punt d'obturació i la resta amb microciment amb granulometria inferior a 6 micres injectable. Abans de realitzar les injeccions es van segellar totes les esquerdes i reparar tots els desperfectes dels paraments aigües a dalt i sota la presa, amb la finalitat d'evitar la pèrdua de material injectat.

Es va realitzar la reparació de coqueres existents en tots els paraments i coronació de la presa amb morters reparadors, així com la neteja i sanejament de totes les restes de l'antiga impermeabilització per tal de deixar els paraments el més uniformes possibles. Finalment, en tots els paraments objecte de les actuacions, es va aplicar un revestiment amb lliscat de morter impermeable, elàstic i flexible a base de lligants hidràulics i resines sintètiques, especials per aquests tipus d'impermeabilitzacions.

D'altres actuacions que completaven la millora total del conjunt de la presa eren la reparació i revisió de la impermeabilització de coberta i paraments de la caseta de vàlvules; la retirada d'obstruccions del canal de desguàs de la presa i la seva reconstrucció, així com la reconstrucció del canal de sortida; neteja general de l'interior de la caseta de vàlvules.

Tot i l'especificitat de l'obra, aquesta es va realitzar sense incidències, es va realitzar dins del termini establert, executant els treballs de forma segura i respectant en tot moment el medi ambient.

Fitxa tècnica

Obra: Infraestructures hidràuliques - Reposar i millorar l'estat de la presa, amb l'objecte de condicionar tant la fonamentació com el cos de la presa de Mariolo

Any: 2012

Localització: Terme municipal la Torre de Capdella

Client: Endesa Generación S.A.

Projectes relacionats

Aquestes són algunes de les reformes i rehabilitacions que hem realitzat en els últims anys. Serà la teva reforma la pròxima?

NECESSITES UN PROJECTE A MIDA?

Explica'ns el que necesites i nosaltres ho farem realitat

En Espot Cardós utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les cookies, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.